späť

Projekt VAŇKOVKA

Projekt inštalácií v priestoroch bývalej
Wannieckovej strojárenskej továrne v Brne.
So sériou kresieb pararelne vznikal aj cyklus linorytov
VAŇKOVKA (ukážka: grafický list Vaňkovka VIII s variáciami).

rok: 1998 - 2000
297 x 210, xerox, kombinovaná kresba

Vaňkovka VIII (a variácie)
rok: 2000
1220 x 800, linoryt a sieťotlač