späť

MAMA

komiks, 2011
Kaviareň Spolek, Brno, maľba na stenu v rámci projektu KOMIXXX
1150/2100x3500, kombinovaná technika


foto: Martin Vybíral


skica1: 297x420, kombinovaná kresba


skica2: 297x420, kombinovaná kresba


skica3: 297x210, ceruza


skica4: 297x210, kombinovaná kresba